Главная

Нойманнова Милослав - Ван Гог

(7282745219)
Окончание продажи Thu Apr 19 2018 22:26:19 GMT+0200 (CEST)

jacwoz9
рейтинг: 0
Цена не является окончательной и не является публичной офертой.Vincent van Gogh, jeden z twórców sztuki nowoczesnej należący do najwybitniejszych postaci w historii malarstwa zostawił po sobie znaczną liczbę rysunków, które stworzył w ciągu swej niedługiej przedwcześnie zakończonej kariery artystycznej. Zarówno w swoim szkicu wstępnym, w którym autorka na chronologicznej podstawie biografii daje także charakterystykę rysunkowego dzieła Van Gogha, jaki w ilustacyjnej części książki połozyła ona nacisk na jego pierwszy holenderski okres,rysunek wówczas u niego dominuje, jest najpierw jedynym, później zaś przeważającym instrumentem, za pomocą którego uczy się i szuka własnego języka wypowiedzi plastycznej STAN KSIĄZKI BDB