Главная

Работа и программирование станков с ЧПУ. + Основы

(7245853572)
Окончание продажи Thu Apr 19 2018 15:10:42 GMT+0200 (CEST)

polskaksiegarnia
рейтинг: 0
Цена не является окончательной и не является публичной офертой.Obsługa i programowanie obrabiarek CNC. Podręcznik operatora

KaBe S.C.Wydawnictwo i Handel Książkami

+

Podstawy programowania maszyn CNC w systemie CAD/CAM Mastercam

Wydawnictwo BTC

EAN 9788362760626

ISBN 9788362760626  

Autor Habrat Witold            Oprawa broszura

Rok wydania 2015              Format A-5       Stron 391

EAN 9788360233894

ISBN 9788360233894

Autor Niesłony Piotr            Oprawa twarda               

Rok wydania 2012             Format B-5            Stron 128

W książce w sposób zwięzły i przystępny zebrano wiadomości dotyczące budowy obrabiarek sterowanych numerycznie, ich obsługi oraz programowania. Zawarto również niezbędne wiadomości dotyczące technologii obróbki oraz diagnostyki procesu skrawania. Przedstawione podstawy programowania obejmują zakres niezbędny dla operatora obrabiarki CNC.

Książka przewidziana jest zarówno jako podręcznik dla operatorów obrabiarek CNC, jak również osób pragnących zdobyć taki zawód. Ponadto może być ona wykorzystana jako literatura podstawowa i uzupełniająca dla uczniów szkół średnich i wyższych o kierunku technicznym.

Układ podręcznika umożliwia również wykorzystanie go na kursach z zakresu obsługi i programowania obrabiarek CNC (kurs: operator obrabiarek CNC) oraz wszelkiego rodzaju szkoleniach z zakresu obróbki skrawaniem.

Spis treści:Wprowadzenie 1. Budowa obrabiarek sterowanych numerycznie 1.1. Charakterystyka obrabiarek sterowanych numerycznie 1.2. Struktura sterowania numerycznego obrabiarek 1.3. Osie sterowane numerycznie 1.4. Odmiany konstrukcyjne obrabiarek sterowanych numerycznie 1.4.1. Tokarki NC 1.4.2. Frezarki NC 1.4.3. Centra obróbkowe 1.4.4. Szlifierki NC 1.4.5. Rekonfigurowalność obrabiarek 1.4.6. Inne obrabiarki sterowane numerycznie 1.5. Punkty charakterystyczne obrabiarki 1.6. Układy sterowania numerycznego CNC 1.7. Korpusy i prowadnice 1.8. Zespoły napędowe 1.9. Układy pomiaru położenia i przemieszczenia 1.10. Urządzenia do wymiany narzędzi 1.11. Elementy oceny jakości obrabiarki 1.11.1. Elementy bezpośrednio związane z konstrukcją obrabiarki 1.11.2. Zintegrowane systemy wspomagające wytwarzania 2. Podstawy technologii obróbki 2.1. Podstawy rysunku technicznego 2.1.1. Rzutowanie 2.1.2. Zasady wymiarowania 2.1.3. Tolerancje wymiarów 2.1.4. Oznaczanie chropowatości 2.1.5. Oznaczenia tolerancji kształtu i położenia 2.2. Matematyczne podstawy opisu geometrycznego 2.3. Dokumentacja techniczna 2.4. Ustalanie baz obróbkowych 2.5. Podstawowe metody obróbki skrawaniem 2.5.1. Toczenie 2.5.2. Frezowanie 2.5.3. Wiercenie, rozwiercanie, pogłębianie 2.6. Narzędzia skrawające 2.6.1. Budowa narzędzi skrawających 2.6.2. Fizykalne podstawy skrawania 2.6.3. Geometria ostrza i jej wpływ na obróbkę 2.6.4. Materiały narzędziowe 2.6.5. Oznaczenia kodowe narzędzi skrawających wg ISO 2.6.6. Dobór narzędzi obróbkowych i parametrów skrawania z wykorzystaniem programu CoroGuide 2.0 2.6.7. Inne programy do doboru narzędzi obróbkowych i parametrów skrawania 3. Podstawy programowania obrabiarek CNC 3.1. Komputerowe sterowanie numeryczne 3.2. Czynności składające się na tworzenie programu sterującego 3.3. Metody programowania obrabiarek CNC 3.3.1. Programowanie ręczne (bezpośrednie) 3.3.2. Programowanie automatyczne 3.3.3. Programowanie dialogowe 3.4. Podstawy programowania ręcznego układów CNC Sinumerik na bazie kodu ISO 3.4.1. Struktura programu sterującego 3.4.2. Podprogramy 3.4.3. Deklaracja sposobu wymiarowania 3.4.4. Programowanie funkcji ruchu 3.4.5. Programowanie obróbki gwintów 3.4.6. Programowanie funkcji związanych z układami współrzędnych i ich transformacjami 3.4.7. Inne funkcje przygotowawcze 3.4.8. Programowanie funkcji związanych z narzędziem i jego wymiarami 3.4.9. Programowanie parametryczne 3.4.10. Programowanie funkcji technologicznych 3.4.11. Programowanie funkcji pomocniczych 3.4.12. Programowanie cykli obróbkowych 3.4.13. Cykle obróbki wiertarskiej 3.4.14. Cykle obróbki frezarskiej 3.4.15. Cykle obróbki tokarskiej 3.4.16. Skrócony opis podstawowych funkcji programowania układów CNC FANUC (seria 16i/18i/160i/180i-MB) 3.4.17. Skrócony opis podstawowych funkcji programowania układów CNC HEIDENHAIN (iTNC 530) 3.4.18. Skrócony opis podstawowych funkcji programowania układów CNC PRONUM (630T, 640FC) 4. Przygotowanie do obróbki oraz diagnostyka procesu skrawania 4.1. Podstawowe czynności obsługowe układu sterowania 4.1.1. Charakterystyka pulpitu układu sterowania 4.1.2. Wprowadzanie i wyprowadzanie danych w układach CNC 4.1.3. Symulacja obróbki 4.2. Uzbrojenie obrabiarki 4.2.1. Uchwyty narzędziowe 4.2.2. Uchwyty przedmiotowe 4.2.3. Stoły obrotowe i urządzenia podziałowe sterowane numerycznie 4.3. Przykład określania punktu zerowego przedmiotu obrabianego 4.4. Metody określania wymiarów narzędzia 4.5. Zużycie i uszkodzenie narzędzi 4.6. Diagnostyka obrabiarki 4.6. Metody pomiaru przedmiotu obrabianego 4.6.1. Pomiary w trakcie obróbki 4.6.2. Pomiary z wykorzystaniem sondy pomiarowej 4.6.3. Pomiary z wykorzystaniem czujnika krawędziowego 4.6.4. Podstawowe przyrządy miernictwa warsztatowego Symbole stosowane w sterowaniu numerycznym obrabiarekTłumaczenia podstawowych zwrotów i pojęćSzybkie wyszukiwanie funkcji dla układów CNC SINUMERIK Funkcje przygotowawcze Funkcje technologiczne Funkcje pomocnicze

w komplecie

Podstawy programowania maszyn CNC systemie CAD/CAM Mastercam

Książka jest praktycznym przewodnikiem po zagadnieniach związanych z programowaniem i używaniem obrabiarek CNC. Przedstawiono w niej m.in. funkcje G-kodów, obsługę pakietu Mastercam, metody bazowania i mocowania obrabianych przedmiotów, a także korekcji narzędzi wykorzystywanych do obróbki.

Duża ilość praktycznych informacji powoduje, że książka jest przydatna zarówno dla personelu technicznego obsługującego maszyny CNC, studentów wyższych uczelni technicznych jak i hobbystów zamierzających samodzielnie poznać najważniejsze z punktu widzenia pełnego wykorzystania możliwości systemów CNC zagadnienia.